Tiszta folyók / Clean Rivers

HURO Logo HU

Tiszta.Folyok.Logo

 

Tiszta folyók hadművelet - Közös fellépés a határon átnyúló folyók illegális hulladéklerakóinak felszámolásáért

(HURO/0802/035_AF)

Az elmúlt években a Magyar-Román határmenti térségben is jellemző az egy főre eső háztartási-hulladék növekedése (5 év alatt 3-4 % ill. 10-12 % Mo-n és Ro-ban). A programterületre eső romániai folyómenti települések nagyobb részén, ill. a Dél-Alföld egyes térségeiben a települési hulladék-kezelés nem megoldott, ezért számos illegális hulladéklerakó okoz helyi problémát illetve a folyók áradása esetén határon átnyúló szennyezéseket is. Az elaprózott településszerkezet és a többnyire nem is létező hulladékgyűjtési szolgáltatások miatt az ott lakóknak nincs valódi lehetőségük a háztartási hulladék elhelyezésére. Ebből következően a háztartási és minden egyéb haszontalan dolog végül a határmenti folyók ártereire és a folyókba kerül. Árvíz esetén pedig a folyó eltünteti a hulladékot, azaz elmossa más területekre, ott újabb szennyezést okozva.

Az Egyesületek tagjai a folyók bejárása során figyeltek fel a folyópartokon, ártereken, szigeteken lévő hatalmas mennyiségű lakossági hulladékra, mely egy nagyobb esőzés vagy a tavaszi árvíz során a folyóba, onnan pedig más, az eredetinél lejjebb fekvő területekre kerül, ott újabb szennyezést okozva.

A projekt előkészítése során felmértük az öt határon átnyúló folyó programterületre eső teljes szakaszait (Túr,Szamos, Kraszna, Berettyó és a Sebes Kőrös: közel 450 fkm), majd projektünkkel megoldást kerestünk az együttműködő települések 83 önkormányzata számára (20 Mo és 63 Ro), hogy a meglévő illegális lerakókat megszüntessék, korszerű hulladékgyűjtő rendszereket alakítsanak ki és működtessenek, a szennyezés csökkenését helyszíni mintavétellel és laboratóriumi vizsgálatokkal támasszák alá valamint széleskörű lakossági tájékoztatási kampány során a hosszútávú megoldást is előmozdítsák – a határ mindkét oldalán.

A projektünk fő célja, hogy 20 magyarországi és 63 romániai település folyópartjairól összesen kb. 5000 tonna hulladék szakszerű összeszedésével és megfelelő lerakókban történő elhelyezésével, illetve a résztvevő településeken hulladéktároló konténerek kihelyezésével, továbbá lakossági szemléletformáló kampány végrehajtásával példát mutasson a megfelelő hulladékkezelésre, annak érdekében, hogy megelőzze a hulladék újbóli illegális lerakását és a folyók további szennyezését.

A Tiszta Folyók / Clean Rivers projekt megvalósítása során 20 magyarországi és 63 romániai település folyópartjain összesen 4050 tonna (Mo: 162, Ro: 3888), elsősorban háztartási hulladék összeszedése és megfelelő lerakókba történő elhelyezése fog megtörténni. Az érintett folyók a Túr, Kraszna, Sebes-Kőrös, Szamos és Berettyó magyarországi és romániai szakaszai. A hulladékmentesítés közvetlen vízminőség-javulással fog járni, melyet a munkák megkezdése előtt és befejezése után vett 50-50 vízminta vizsgálat eredményei fognak számszerűsíteni.

Emellett a projektben résztvevő 83 település számára Hulladékgazdálkodási Akciótervek készülnek, melyek konkrét javaslatokat adnak a települések számára a hulladékok kezelésével, az illegális hulladéklerakás megelőzésével és fejlesztéssel kapcsolatos problémáik megoldására és a kapcsolódó fejlesztési lehetőségeik megvalósítására.

A hulladékok újbóli folyóba kerülésének megakadályozására mind a 83 településen elhelyezünk 1db 1,1m3-es hulladéktároló konténert, melyekbe az érintett lakosság legálisan lerakhatja háztartási szemetét. A kukák ürítését a projekt keretében 12 hónapon átbiztosítjuk, mellyel közel 1000 tonna hulladék biztosan nem kerül majd a határon átnyúló folyókba. A résztvevő önkormányzatok ezt a szolgáltatást további 5 évig biztosítják a projekt keretében megkötött együttműködési megállapodás keretében. Ezzel reményeink szerint példát mutathatunk egy fenntartható hulladékkezelési rendszer létrehozására, mely segítséggel reményeink szerint megelőzhető a hulladékok újbóli folyókba vagy folyópartokra kerülése.

A projekt keretében a lakosság tájékoztatása és informálása céljából szemléletformáló kampányt szervezünk. A kampány célcsoportja az érintett települések lakossága, akik kevés információval rendelkeznek a saját háztartási hulladékaik megfelelő elhelyezéséről, nem ismerik a legális lerakási lehetőségeket, a hulladékokból a folyókba, majd onnan újra az emberekbe kerülő veszélyes anyagok útját és hatásait, a hulladékok mennyiségének és szakszerű kezelésének lépéseit, a hulladékok keletkezésének megelőzési módszereit, illetve egyes esetekben eddig is hozzájárultak az illegális hulladék megjelenéséhez. A médiakampány segítségével a projekt az érintett lakosság számára bemutatja és eljuttatja a releváns információkat a háztartási hulladékok mennyiségének csökkentéséhez és megfelelő elhelyezéséhez szükséges módszerekről és erre a projekt által felkínált lehetőségekről, valamint a projekt általános céljairól, a hulladéktároló konténerek elhelyezéséről, ürítési rendjéről és a folyópartokon végzett munkálatokról illetve a vízminőség vizsgálatok eredményeiről. A szükséges szemléletformálás érdekében a települések főbb eseményein megjelenítjük a projekt céljait, helyi és regionális médiakampányt szervezünk, továbbá összesen 8000 posztert és 25000 brosúrát helyezünk ki, számos újságcikket és egyéb médiamegjelenést generálunk.

A projekt vezető partnere az Ecocaritas Egyesület. Projektpartnereink a Nagyvárad és környékének Önkormányzatai által alapított Zona Metropolitana Association Oradea (www.zmo.ro) és az Erdélyi Kárpát Egyesület (Transsylvanian Carpathians Association, Oradea: www.eke.ro).

A projekt a Marország-Románia Határon Átnyúló együttműködési Program 2007-13 keretén belül, az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával jöhet létre.


Sajtótájékoztató letöltése

A projekthez kapcsolódó hírek

A projekthez tartozó galéria

 

www.huro-cbc.eu